Aanmelden!

Na verwijzing door uw huisarts, medisch specialist of orthodontist kunt u een afspraak met ons maken. Dat kan via deze website of telefonisch. Graag ontvangen wij van u bij de eerste afspraak de verwijsbrief.

In uitzonderingsgevallen is een verwijzing niet nodig (DTL: Directe Toegang Logopedie), maar om rompslomp en extra kosten te vermijden werken wij het liefst door middel van verwijzingen.

Om uw persoonlijke gegevens vast te leggen hebben wij inzage nodig in uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Als het gaat om de aanmelding van uw kind, hebben wij een identiteitsbewijs van uw kind nodig. Van het identiteitsbewijs noteren wij het relatienummer en het BSN-nummer (Burger Service Nummer).

Het vastleggen van de overige persoonlijke gegevens gebeurt tijdens de eerste afspraak of is al gebeurd bij de telefonische aanmelding.
De gegevens worden digitaal vastgelegd in een beveiligde omgeving.