Stem

Als we het hebben over stemproblemen dan hebben we het over problemen die te maken hebben met het geluid van de stem. De klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen daarbij een rol. Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de stemgeving zoals intensief stemgebruik, astma, COPD, hyperventilatie, genderdysfonie of stemproblemen na kanker.

Intensief stemgebruik

Als je de stem veel moet gebruiken door te praten of te zingen kunnen er klachten als keelpijn of heesheid ontstaan. Ook kan het een gevoel geven dat er een propje in de keel zit of dat je steeds wilt schrapen of kuchen.

Genderdysfonie

Voor transgendermannen en -vrouwen is het belangrijk dat de stem past bij hun sekserol. Over het algemeen is het voor transgendervrouwen moeilijker om de juiste stem te gebruiken. De logopedist helpt om op een gezonde manier de stem zo te gebruiken dat deze zo goed mogelijk past bij hun voorkomen.

Astma

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Het gevolg hiervan is dat het ademen moeizaam gaat en dat er veel gehoest kan worden. De logopedist helpt om een zo gezond mogelijke adem- en stemtechniek toe te passen.

COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronische aandoeningen aan de luchtwegen. De logopedist helpt om zo goed mogelijk om te gaan met de zo optimaal mogelijke longinhoud.

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie zijn de ademhaling en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor is de  zuurstof en koolstofdioxide in het bloed niet meer in balans en ontstaan er klachten zoals duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Hyperventilatie is vaak het gevolg van spanning. Gewone ademtherapie is daarbij daarom niet voldoende. Binnen onze praktijk zijn wij niet gespecialiseerd in de behandeling van hyperventilatie.

Stemproblemen bij kanker

Door bestraling of chemotherapie kan de werking van de stembanden aangetast worden. De logopedist zal samen met u kijken welke mogelijkheden er zijn om op een economische manier stem te geven.