Rita ten Hoeve

Rita ten Hoeve - DM Fotografie-153Mijn naam is Rita ten Hoeve. Ik ben in 1991 afgestudeerd als logopedist.

Al ruim 30 jaar ben ik eigenaar van Logopediepraktijk Assendorp/Wipstrik en ik werk er nog steeds met ontzettend veel plezier!

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van  (heel) jonge kinderen met (ernstige) spraakproblemen, kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn en de behandeling van afwijkende mondgewoonten.

Mijn hart ligt bij het behandelen van jonge kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn of bij wie de spraak-/taalontwikkeling niet goed op gang komt. Ik vind het geweldig om bij te dragen aan het beter leren praten van deze jonge kinderen, zodat ze zich verstaanbaar kunnen maken, voor hun naaste omgeving en voor anderen. Ik zie het als een uitdaging de spraak en taal van deze kinderen op een kindvriendelijke, positieve manier, optimaal te stimuleren.

In mijn behandeling werk ik veel met de methode Hodson & Paden. Deze behandelmethode is ontwikkeld voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf twee jaar. De spraak is bij deze kinderen onvoldoende verstaanbaar, doordat spraakklanken niet goed worden waargenomen en onderling worden verwisseld. Dit noemen we een fonologische stoornis. In de behandeling krijgen de kinderen de klanken in woorden aangeboden. Zij hoeven zelf de woorden nog niet na te zeggen. Zo wordt spelenderwijs geoefend met het luisteren naar klanken en klankpatronen zonder dat er te veel nadruk wordt gelegd op het produceren van de klanken. Daarnaast zoek ik naar woorden waarin het voor het kind al wel lukt om de klank toe te passen. De woorden waarin het lukt om de doelklank wel toe te passen krijgt het kind mee om naar huis om thuis te herhalen. Door deze manier van werken wordt het kind steeds beter verstaanbaar voor zijn omgeving.

Naast het behandelen van spraak-/taalproblemen bij jonge kinderen werk ik veel met de methode Oromyofunctionele Therapie (OMFT) bij kinderen en jongeren met afwijkende mondgewoonten. In 2008 heb ik met veel enthousiasme de cursus Logopedie en Tandheelkunde gevolgd, waarin ik veel geleerd heb over de methode Oromyofunctionele Therapie (OMFT). Later heb ik ook de verdiepingscursus OMFT gevolgd. Met deze kennis kan ik veel hulp bieden bij de behandeling van afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, duimzuigen, verkeerd slikken en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld afwijkingen aan het gebit. Hierdoor heeft het kind mogelijk geen of minder lang een beugel nodig  en kan een beter resultaat behaald worden bij de behandeling door een orthodontist.

Naast het werk in de praktijk heb ik enkele jaren als logopedist in het Speciaal Onderwijs gewerkt. Van 1996-2015 heb ik als logopedist gewerkt bij de Dagbehandeling Jonge Kind Kindertjesweilanden (voorheen Medisch Kleuterdagverblijf) in Zwolle. Daarna heb ik ruim anderhalf jaar gewerkt bij Kentalis, De Taaltrein. Dit is een peutercommunicatiegroep voor kinderen met ernstige spraak-/ en of taalproblemen. Daarna heb ik anderhalf jaar gewerkt op enkele KO+ locaties van Careander, waar ik de kinderen behandelde met een spraak-/taalstoornis.
Daarna heb ik de keuze gemaakt om uitsluitend te werken in mijn eigen praktijk, waar ik nog steeds met veel plezier werk!