Werkwijze

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt zal er als eerste behandeling een intakegesprek plaatsvinden. Daarbij proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Hierna volgt er een onderzoek om te bepalen waar de behandeling het beste op gericht kan worden. De behandelingen duren 25-30 minuten. Er wordt besproken hoe de afgelopen tijd gegaan is. Bij de afronding van de behandeling wordt besproken wat er komende week gedaan kan worden en wordt er indien nodig een nieuwe afspraak gemaakt.

Bij veel behandelingen is het belangrijk om het aangeleerde gedrag te automatiseren. Om dit te optimaliseren kan ervoor gekozen worden om controle-afspraken te maken.

Er vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats om te bepalen of de behandeling voldoet aan de hulpvraag en deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op het dagelijkse leven.