Therapie

Als logopedisten voeren wij behandelingen uit bij verschillende klachten.

Taalontwikkeling: Om te kunnen spreken gebruiken we woorden. De woordenschat en zinsontwikkeling zijn daarbij belangrijk om te kunnen vertellen wat we denken. Daarnaast is het in een gesprek om belangrijk om de ander te kunnen begrijpen. Binnen de taalontwikkeling helpen we kinderen om zich verder te ontwikkelen op dit gebied.

Spraakontwikkeling: het helpen bij het verwerven van klanken of het op de juiste manier uitspreken van klanken. Wanneer bepaalde klanken nog niet goed uitsproken worden heeft dit invloed op hoe goed iemand verstaanbaar is voor de omgeving.

Stemproblemen: Bij verkeerd gebruik van de stem kan de stem hees gaan klinken, kan het moeite kosten om te spreken of valt de stem zelfs helemaal weg. Daarnaast kan de stem ook anders klinken dan u graag wilt of dat bij u past. Door logopedie leren we een gezonde manier van spreken aan.

Slikproblemen: verslikken bij drinken of moeite met wegslikken van vast voedsel kan erg vervelend zijn. Samen met u kijken we naar de slik en hoe we u hierbij verder kunnen helpen.

Afwijkend mondgedrag: Met de mond open zitten, met de tong tegen de tanden duwen bij het slikken of spreken, een lage tongpositie in rust, dit zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat de groei van de kaak en het gebit beïnvloedt worden. Door logopedie leer je om de balans in de mond weer te herstellen. Zie OMFT voor meer informatie.