Taalontwikkeling

Taal is onmisbaar in onze samenleving. Veel informatie komt naar ons toe door middel van gesproken of geschreven taal. En ook wanneer we zelf iets duidelijk willen maken zetten we onze gedachte om in taal.

Onder taalontwikkeling verstaan we het begrijpen van de taal. De inhoud van de woorden en zinnen. De context van een verhaal. En het produceren van de taal. De woordenschat die iemand zelf gebruikt, de opbouw van de zinnen, het gebruik van vervoegingen van werkwoorden.

Wanneer er op één of meerdere onderdelen een probleem is kan dit grote gevolgen hebben voor de communicatie. De logopedist onderzoekt op welke gebieden de problemen zijn en geeft oefeningen om dit te stimuleren.