Corona protocol

 

Zie onderstaande filmpje voor meer informatie over logopedie en corona:

https://www.youtube.com/watch?v=HBSMLUx-o3o

 

Protocol veilig werken bij logopedische behandeling en Covid 19

We zien onze cliënten graag terug in de praktijk. Daarbij zorgen we voor de veiligheid van (de ouder van) de cliënt en van onze logopedisten. Daarom hebben we ervoor gekozen om de behandelingen gefaseerd weer op te starten.

Hiervoor zijn verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Het kan zijn dat er per locatie nog aanvullende maatregelen gelden. De behandelend logopedist bespreekt dit met u.

Online of in de praktijk?

We bouwen langzamerhand de behandelingen in de praktijk weer op. Om veilig te werken, kiezen we ervoor het speelgoed en behandelmateriaal in een gesloten kast te laten. We werken zoveel als mogelijk op 1,5 meter afstand.

Thuisblijven

  • Heeft u of uw kind een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

De regel met betrekking tot neusverkoudheid is niet van toepassing voor kinderen van 0-6 jaar.

  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Als een van bovenstaande vragen met “ja” wordt beantwoord, kan de afspraak face-to-face niet doorgaan. 

We kunnen dan, indien gewenst, wel een online afspraak inplannen.

 

RIVM adviezen

– Hoest en nies in een papieren zakdoekje dat u daarna direct weggooit in een prullenbak en waarna u uw handen grondig wast.

– Heeft u geen papieren zakdoekje bij de hand dan hoest, niest u in de binnenkant van de elleboog.

– Schud geen handen.

– Houd anderhalve meter afstand, waar u ook komt.

 

Op locatie in de wachtruimte

– Per locatie kan het beleid over de wachtruimte verschillen (u hoort dat van de behandelend logopedist).

– Kom op tijd, niet te laat en niet te vroeg. Anders wordt de wachtruimte te druk.

– Houd in de wachtruimte 1,5 meter afstand van andere wachtenden, indien die er zijn.

– Voor kinderen geldt: er komt één begeleider/ouder mee en géén broertjes of zusjes.

– Op de locatie zal in de wachtruimten geen speelgoed of leesmateriaal zijn. Mocht u als ouder iets willen lezen dan kunt u dat van huis meenemen.

 

Op locatie in de behandelkamer

– We schudden geen handen

– De cliënt wast de handen met desinfecterende handgel

– Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

– Indien mogelijk wacht de begeleider/ouder buiten of in de auto of de begeleider/ouder blijft gedurende de behandeling in de behandelruimte op 1,5 meter afstand van de logopedist.

– Wachten in de wachtruimte tijdens de behandeling van uw kind is niet mogelijk.

– Na iedere cliënt worden de tafel, stoel, deurklink(en) en eventuele andere contactpunten gereinigd.

– Om die reden zullen de behandelingen 20 minuten duren in plaats van 25 of 30 minuten.

 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: uw logopedist vertelt u welke logopedische  zorg mogelijk is.

We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.